MENU

GZ media
Vaše kariéra u největšího
světového výrobce vinylů

IT Team Leader

IT Team Leader

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti GZ Media, a.s., IČO: 27380068, GZ Recordable s.r.o., IČO: 26122219, GZ Production, s.r.o., IČO: 24242438 všechny se sídlem: Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás, jako uchazeče o zaměstnání, informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost GZ Media,a.s., IČ: 27380068, nebo její dceřiné společnosti GZ Recordable s.r.o., IČ: 26122219 a GZ Production, s.r.o., IČ 24242438, všechny společnosti se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712 (dále “My”).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Odpovědí na inzerát prokazujete Váš zájem pracovat pro naši společnost. K tomu, abychom Vás mohli zařadit do výběrového řízení a případně Vám nabídnout spolupráci nám dobrovolně poskytujete Vaše osobní údaje. Pokud nám zasíláte životopis s přáním pro nás pracovat, poskytujete nám dobrovolně své osobní údaje a dáváte nám souhlas, abychom Vás kontaktovali s nabídkou vhodné pozice. V souvislosti s výběrovým řízením na obsazení pracovní pozice nám poskytujete zejména Vaše jméno a příjmení, fotografii, adresu, datum narození, e-mail, telefon, občanství, informace o dosaženém vzdělání a praxi, informace o absolvovaných kurzech a certifikátech apod.

Komu Vaše údaje předáváme?

Zpracování osobních údajů pro správce rovněž provádí společnost LMC s. r. o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 (dále jen „Zpracovatel“) prostřednictvím svých elektronických systémů.

Další informace o zpracování údajů Zpracovatelem jsou dostupné na www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje nepředáváme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání výběrového řízení, nejdéle však po dobu 1 roku od jejich poskytnutí.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti v míře nutné pro účely zpracování. Všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Pravidelně také v rámci naší společnosti provádíme analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhujeme a přijímáme potřebná nápravná opatření.

Kamerový systém.

V případě, že pro účely konání výběrového řízení navštívíte některý z našich objektů, je možné, že bude pořízen Váš obrazový záznam. Pro ochranu našeho majetku je v našich objektech instalován kamerový systém. Tyto záznamy uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a poté je ihned mažeme (dochází k automatickému přepisování), pokud je nepotřebujeme my nebo orgány činné v trestním řízení či takové orgány, v jejichž působnosti je prošetření a rozhodnutí o spáchání přestupku jako důkaz z důvodu podezření na spáchání trestného činu či přestupku. Pro bližší informace o kamerovém systému využijte prosím kontakty uvedené na tabulkách označujících monitorované prostory.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:
- pokud realizujeme některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech;
- právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
- právo na opravu nepřesných údajů;
- právo na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné;
- právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
- právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně;
- právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je náš oprávněný zájem. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje pro daný účel, ledaže budeme mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků.
- pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu tomisova.ivana@gzmedia.cz, případně písemně na adresu našeho sídla adresované „k rukám Mgr. Ivany Tomisové“.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy